czende

Vize a mise

Vize

Neustálým zlepšováním řízení procesů, zvyšováním spolehlivosti a výkonnosti výrobních kapacit a pozitivní motivací všech zaměstnanců aktivně využít rostoucí potenciál trhu a vytvářet silné, oboustranně výhodné partnerské vztahy se současnými i budoucími zákazníky. 

Mise

Co chceme být:

·         významná nožířská firma ve světě

·         vyhledávaným zaměstnavatelem nabízejícím atraktivní zaměstnání pro nejlepší lidi všech profesí

·         trvalým důkazem úspěšnosti kombinace českých mozků a rukou

·         firmou, na kterou jsou její zaměstnanci hrdí

·         spolehlivým partnerem pro zákazníky a dodavatele


Hodnoty:

Hodnoty společnosti jsou principy, které jsou vodítkem pro naše postoje a chování. Tyto principy byly stanoveny, abychom se ujistili, že všichni v naší firmě jdeme stejným směrem.
Našimi hodnotami jsou:

·         růst, výkonnost, rychlost, efektivita

·         spolehlivost, kvalita

·         akceschopnost, kreativita

·         etika v podnikání, životní prostředí

·      spoluzodpovědnost za komunitu, ve které žijeme

na začátek stránky