czende

Muzeum nožířské tradice opět otevřeno

Od 20. července 2017 je možné znovu navštívit Muzeum nožířské tradice, které je nyní umístěno v nových prostorách Městského informačního centra, Mikulášovice č. p. 19. Muzeum bude o prázdninách otevřeno denně, včetně sobot a nedělí.

Více informací najdete na webových stránkách muzea www.munotr.cz