Údržba a skladování

Údržba a skladování
Po každém použití je třeba čepel nože (případně další součásti) řádně očistit, popř. mírně namazat olejem, aby byl zachován jejich bezvadný a provozuschopný stav. Při skladování by nože neměly být ve vlhku nebo v nečistém prostředí. Nože s otevřenou čepelí by pak neměly být skladovány hromadně či spolu s kovovými předměty, aby nedošlo k jejich poškození, otupení ostří či zranění při manipulaci. Pokud se nůž delší dobu nebude používat, je třeba jej dobře vyčistit, nakonzervovat a uschovat v otevřeném stavu, zabrání se tak přílišnému namáhání vyhazovacích pružin. Kompletní návod na výměnu pružin vyhazovacích nožl najdete na zde