Projekt Snížení energetické náročnosti

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  TECHNOLOGICKÉHO PROCESU LEŠTĚNÍ NOŽŮ, CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017615)    

Projekt SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU LEŠTĚNÍ NOŽŮ