Šavle - zbraň i symbol úřadu

11. dubna 2023

Vytvářet kopie historických chladných zbraní je ta část výroby, na kterou jsme skutečně hrdí. Prakticky na každém noži existuje nějaká technická výzva, díky které ho není tak snadné vyrobit. Ovšem na každé věrné kopii historické zbraně, kam patří i šavle, je těchto výzev násobně víc.

Do Evropy se šavle dostaly z východu, kde se používaly již v raném středověku. Ukazuje to jejich jednosečná, lehce prohnutá čepel. Právě zakřivené ostří může být oproti rovným zbraním výhodné, protože při správném zacházení je ho možné efektivně využít nejnom při sekání a řezání, ale i při zpětném tahu. 

Zbraň byla v 18. století nejvíc používaná v armádě, ale už v průběhu 19. století se stala také vyjádřením postavení a funkce. A tak ji vedle vojáků nosili nejen četníci, policisté, příslušníci hasičských sborů, ale dokonce státní úředníci, zaměstnanci pošty, dráhy i profesoři.

Nošení šavlí jako běžného doplňku zaniklo po 2. světové válce a šavle se dnes používá jako doplněk slavnostních uniforem generálů a přehlídkových vojenských jednotek. Není proto třeba vydávat podobné předpisy, které pro četníky platily ještě za první republiky: „Při jízdě na kole se šavle s sebou nebere, leč že by vzhledem k povaze dotčeného služebního výkonu přibrání šavle doporučovalo. V tomto případě budiž připevněna v držátkách na vidlici předního kola.“

Pokud máte rádi historii a umíte ocenit precizní řemeslo, můžete si kopii vycházkové četnické šavle vz. 24/27 pro strážmistry a vrchní strážmistry, které se tento předpis také týkal, objednat zde. A jestli dáváte přednost jiným historickým chladným zbraním, můžete si zakoupit také kopii leteckého kordíku, celního mečíku v provedení lev a v nejbližší možné době i v provedení lvice.