Poděkování na závěr roku 2023

29. prosince 2023

Konec roku je pro nás pravidelnou příležitostí k ohlédnutí a zhodnocení. Rok 2023 nebyl pro český průmysl a ekonomiku vůbec jednoduchý. Všichni jsme se museli vypořádat s celou řadou výzev a Mikov v tom nebyl výjimkou. Přesto se za uplynulými 12 měsíci ohlížíme v dobrém.

I když samozřejmě v tutu chvíli nemáme kompletní hospodářské výsledky, již teď můžeme říct, že firma pokračovala v nastartovaném růstu z minulých let. Nepovažujeme to za náhodu ani za samozřejmost, ale za ovoce každodenní soustavné a tvrdé práce. Je to velkou zásluhou především našich zaměstnanců, kteří zodpovědně přistupovali k plnění svých povinností a dokazovali tak, že značku Mikov berou za vlastní. 

Tak, jako není snadné získat a udržet si kvalitní zaměstnance, to stejné platí i o dodavatelích. Za úspěchy totiž nestojí jenom zaměstnanci, ale také ti, na jejichž surovinách a subdodávkách je Mikov závislý. Všem bychom proto chtěli poděkovat za dodržování sjednaných termínů, kvality a také i za kreativitu, když bylo zapotřebí něco operativně řešit. 

A velké díky patří především našim zákazníkům. Oni jsou ti, pro které tady Mikov je. Patří mezi ně velcí odběratelé jako je například ColtCZ Group, pro kterou jsme dodávali bodák pro pušku Bren 2 nebo mezinárodní obchodní řetězce, kam dodáváme zejména kapesní nože a nože pro řemeslníky. Jsou mezi nimi ale také zahraniční velkoodběratelé poptávající vedle vyhazovacích nožů Predator i další nožířské výrobky včetně loveckých a vojenských nožů. A jsou to i české a slovenské obchody nabízející kompletní sortiment nožířského zboží  a koncoví zákazníci e-shopu či prodejny v prostorách Muzea nožířské tradice. 

Ještě jednou tedy - děkujeme a už teď se těšíme na to dobré, co společně zažijeme v roce 2024.