Tango 23 Repetitor - pohled do minulosti

4. října 2022

V září jsme psali o tom, jaké bylo naše setkání s veterány mise UNPROFOR, kteří v roce 1995 přímo zažili útok na své kontrolní stanoviště TANGO 23 - Repetitor a slíbili jsme další informace. Máme zde tedy první vlaštovku.

Do naší pošty nedávno přišly fotografie, které ukazují místo, kde se tragédie odehrála a také vzpomínky na některá pietní setkání. Ovšem, co se na místě vlastně stalo?

Pozorovací stanoviště Tango 23 bylo součástí linie pozorovacích stanovišť mezi znepřáteleným Chorvatskem a Republikou Srbská Krajina. Osádku tvořili příslušníci 1. roty, 3. praporu mírových sil – CZEBATT, Armády České republiky. V srpnu 1995 na stanoviště dopadly minometné granáty.

Jak uvádí Vojenský historický ústav: „Střepiny způsobily smrtelné zranění rotmistru Luďku Zemanovi a četaři Petru Valešovi, lehčí zranění pak utrpěli rotmistr Roman Čelanský, četař Jiří Suda a četař Jiří Hubáček. Chorvati, kteří obsadili české stanoviště, sice měli lékaře, který se raněným vojákům věnoval, ale odmítli propustit zraněné Čechy do srbské zóny. Mimo to došlo ke zničení většiny infrastruktury základny, kdy následkem požáru shořelo služební i osobní vybavení osádky pozorovacího stanoviště.“

Tango - Repetitor

Historický pohled na základnu na vrchu Repetitor 

 

Tango - Repetitor

 Telekomunikační zařízení, podle kterého dostal vrch své jméno 

 

Pietní setkání

Setkání u oficiálního památníku bojů v oblasti Repetitoru