Ohlédnutí za návštěvou Petra Pavla v Mikovu

27. února 2023

Protože za téměř 230 let trvání nožířského průmyslu v Mikulášovicích jsme měli tu čest poprvé přímo ve výrobě přivítat hlavu státu, byl 23. únor 2023 pro Mikov beze všech pochybností historickým okamžikem. Jak tuto událost hodnotíme s odstupem několika dnů?

Firmu již v minulosti navštívila například první dáma Ivana Zemanová a řada poslanců a senátorů, ať již bývalých nebo současných. Dále pak přijeli i Náčelník Generálního štábu Armády České republiky Aleš Opata a další vysocí představitelé armády a policie. Proto jsme samozřejmě také ohlášenou návštěvu nově zvoleného prezidenta Petra Pavla přivítali a byla pro nás velkou ctí. 

Když jsme přemýšleli nad tím, co udělat hlavním motivem celé návštěvy, jednoznačně jsme se rozhodli pro Projekt válečný veterán. Petr Pavel od nás dostal nůž Repetitor, z jehož ceny v tomto projektu přispíváme na Vojenský fond solidarity. Protože Petr Pavel, ještě jako Náčelník Generálního štábu Armády České republiky, na tento fond přispěl významnou částkou, nebyl tak tento nůž v pravém slova smyslu darem, ale spíše dodatečným potvrzením jeho vkladu. A potvrdili jsme si, že nám jde o společnou věc - aby se nezapomínalo na hrdiny, kteří pro naši vlast neváhali riskovat život a zdraví. Kdyby jeho návštěva pomohla pouze tomuto projektu, měla smysl. 

Prezident Petr Pavel dostává darem nůž Repetitor

Jako majitele několika našich nožů jsme pana Petra Pavla zasvětili do technologického postupu vystřihování a broušení čepelí, kalení nebo přesného obrábění v nástrojárně. Šlo nám hlavně o to, aby na vlastní oči viděl, že v Mikulášovicích rukama místních kvalifikovaných dělníků vznikají kvalitní produkty. Tedy nejen populární ikonické Rybičky, ale i technologicky náročnější nože Predator nebo bodáky pro automatickou pušku BREN2, které vyrábíme v licenci Colt CZ Group a další nožířské zboží. 

Měli jsme samozřejmě radost z toho, že se firma objevila v novinách, v televizi a na sociálních sítích. A děkujeme všem, kteří nám na tuto návštěvu slušně zareagovali.